- Klicka för att visa startsidan!
pandora runescape tiffanys ghd loja mbt sport thomas sabo louis vuitton surya ed hardy bliscy kobiet bielizna levis lose pandora beads
Edward Nonnen Verksamheten Styrelsen Medlem Skrifter Samarbetspartner/Länkar Kontakt
Verksamheten
Sällskapet arrangerar Nonnendagen varje höst, varvid KSLA:s Nonnenstipendium och eventuella övriga utmärkelser utdelas. Under Nonnendagen hålls en konferens inom ett aktuellt ämne, med fokus på växtodlingsområdet. Utöver Nonnendagen arrangerar Sällskapet aktiviteter som seminarier och studiecirklar enligt den verksamhetsplan som fastställs vid årsmötet.


Föreningens ändamål:
Sällskapet Nonnes vänner är en ideell förening i Edward Nonnes anda, med syfte att främja utvecklingen av det svenska jordbruket genom att dels utgöra mötesplats och diskussionsforum för lantbruket och det övriga samhället, dels uppmärksamma enskilda insatser i Nonnens anda.

Sällskapet vill genom sin verksamhet stimulera till framsteg särskilt inom växtodlingsområdet.


Stadgar:
Stadgar för Sällskapet Nonnens Vänner (pdf)


Föreningen arrangerar
Klicka på länkarna för mer information och pdfer på föredragen.


Nonnendagen
En konferens inom ett aktuellt ämne. Hålls oftast på våren.

År Tema
2009, okt Temadag om dränering! Inga föredrag inlagda än
2009, feb Nytt regelverk för växtskyddsmedel i EU!
2008, sep I livsmedels- och energikrisens spår: Mera mat och bioenergi
2007, maj Klimatförändring - berör den oss?
2006, maj Dränering och vattenreglering i jordbruket
2005, maj Framtidens växtodling - stora möjligheter till lönsamhet?Nonnenseminarium
Under hösten arrangeras ett seminarium med diskussioner kring aktuella frågor.

År Tema
2007, nov Klimatförändring och spannmålspriser
2006, nov Framtidens växtodlingsförsökÖvriga arrangemang
Föreningen ordnar även studiecirklar, studieresor med mera.

År Tema
2011, juni Sommarutflykt till Sveriges Lantbruksmuseum, Julita gård
2010, maj Stenåldersbondens liv (och död)
2008, jun Agrarhistorisk exkursion på Höjentorp
2008, jun Föredrag och årsmöte 15 maj
2007, nov Resa till Göteborg - i Nonnens fotspår.
2006, okt Visning av nonnensamlingen.
2006, maj Årsmöte
2006, jan Biblioteksträff - vi tittar på vår agrarhistoria!
Här kan du se föredrag och program för de olika träffarnaNonnendagen

2009 Temadag om dränering
16 oktober på Lumber & Karle, Kvänum,
Program (pdf)2009 Tema: Nytt regelverk för växtskyddsmedel i EU!
- Hur påverkas den svenska växtodlingen? - Vilka preparat försvinner?
5 februari SLU i Skara,
Program (pdf)

Föredrag
DOM – Samformulering av pesticid och nedbrytande mikroorganism, Anders Jonsson (pdf)
Ändringar av EU:s regelverk för växtskyddsmedel – konsekvenser för Sverige, Göran Gustafsson, SJV Växtskyddscentralen, Linköping (pdf)
Nytt europeiskt regelverk för växtskydd, Hans Hagenvall, Svenskt Växtskydd (pdf)
Nytt regelverk för växtskyddsmedel i EU! Jan Hill, LST (pdf)
Precisionsväxtskydd, Johan Mickelåker, Dataväxt (pdf)
Biologisk bekämpning – räcker mikroorganismerna till? Margareta Hökeberg MASE-laboratorierna AB (pdf)
Nytt regelverk för växtskyddsmedel i EU, Mats Andersson, Bayer CropScience (pdf)
Ny EU-förordning om växtskyddsmedel, Peter Bergkvist, Kemikalieinspektionen (pdf)2008: Tema: Mera mat och bioenergi - i livsmedels- och energikrisens spår:

Har vi kunskapen för ökad produktion?
12 september SLU i Skara.
Inbjudan: Mera mat och bioenergi (pdf)
Information om Nonnendagen: Mera mat och bioenergi (pdf)

Föredrag
Konkurrens mellan mat- och energiproduktion, Erik Fahlbeck,SLU Uppsala (pdf)2007:
Tema: Klimatförändring - berör den oss?
15 maj på SLU i Skara.
Program (pdf)

Föredrag
Klimatförändringar i ett globalt perspektiv, Deliang Chen, (pdf)
Klimatförändring i Sverige, Gunn Persson, (pdf)
De stora sjöarna i ett framtida klimat, Gunn Persson, (pdf)
Hur påverkar klimatförändringar i växtodlingen, Henrik Eckersten (pdf)2006: Tema:Dränering och vattenreglering i jordbruket
19 maj på Logården, Grästorp i Västergötland.
Program (pdf)

Föredrag
Dräneringens historia, Jan Lundegrén, Länsstyrelsen, Skara (pdf)
Dräneringssituationen i dagens jordbruk, Rolf Larsson, SJV, Skara (pdf)
Den moderna dräneringstekniken, Erling Thorstensson, KWH PIPE SVERIGE AB (pdf)
Framtidens teknik: reglerbar dränering, Ingrid Wesström SLU, Uppsala (pdf)
Markfysikaliska förbättringsåtgärder, Kerstin Berglund, SLU, Uppsala (pdf)
Våtmarker i odlingslandskapet, Tuve Lundström, Naturvårdsingenjörerna, (pdf)2005 Tema: Framtidens växtodling - stora möjligheter till lönsamhet?
27 maj på SLU i Skara
Program (pdf)

Föredrag
Jordbrukaren - framtidens oljeshejk! Pål Börjesson (pdf)

Nonnenseminarium

2007:Klimatförändring och spannmålspriser
Konkurrensen om marken 16 november i Undervisningshuset, SLU i Skara.
Program (pdf)
Föredrag
Kjell Gustafsson, moderator (pdf)
Harald Svensson (pdf)
Göte Bertilsson (pdf)
Karl-Ivar Kumm (pdf)
Jan Rundqvist (pdf)2006 Tema:Framtidens växtodlingsförsök Problem och möjligheter
17 november på Hushållningssällskapet i Skara.
Program (pdf)
Frågeställningar som berör dagens gängse fältförsöksverksamhet (pdf)
Framtidens växtodlingsförsök, sammanfattning av gruppdiskussion (pdf)

Föredrag
Vem behöver fältförsök, Jan Rundqvist (pdf)
Problem och möjligheter med dagens fältförsök, Kjell Gustavsson (pdf)
Fältförsöksverksamhet Växtodling - Nu och i framtiden, Ingemar Gruvaeus (pdf)
Metodik – utveckling – utvärdering – behov, Björn Andersson (pdf)Övriga arrangemang

Sommarutflykt
lördagen den 18 juni 2011

SVERIGES LANTBRUKSMUSEUM Julita gård i Södermanland
Inbjudan till sommarutflykten som pdf2010 Stenåldersbondens liv (och död) 18 juni

Stenåldersbondens liv (och död)
Resa 10 maj 2010 runt Falbygden
med museichef Peter Jankavs som guide


2008 Agrarhistorisk exkursion på Höjentorp 18 juni

På Höjentorps kungsgård mellan Eggby och Varnhem bedrevs under åren 1733-1766 utbildning av provincial-schäfrar (idag skulle vi kalla dom lantbrukskonsulenter).

Kjell Gustafsson från Nonnensällskapet berättade om denna epok i Höjentorps historia.
Familjen Larsson som idag bor på gården gav sin syn på gårdens historia.
Linnékännaren Bertil Ström kommenterade den flora Carl Linnaeus och Anders Tidström beskrev vid sina besök på gården 1746 resp. 1754.


2008 Föredrag och årsmöte 15 maj
Årsmötet hölls på Hushållningssällskapet i Skara och föregicks av ett intressant och aktuellt föredrag om klimatmärkning
av livsmedel av Jan Eksvärd, LRF.
Jan Eksvärds föredrag (pdf)


2007 Resa till Göteborg
I Nonnens fotspår.
24 november
Info om resan (pdf)


2006 Träff
16 okt på Västergötlands museum, Skara.
Visning av nonnensamlingen.
Biblioteksträff - Nonnensamlingarna-anteckningar (pdf)


2006 Årsmöte
Torsdag 18 maj 2006, kl.17.00 på Logården, Grästorp.
Efter årsmötet fortsätter vi med grillafton på Logården och laddar upp inför Nonnendagen den 19 maj!


2006 Biblioteksträff
24 jan i gamla Stifts- och Landsbiblioteket i Skara.
Nonnens och andra äldre ”västgötars” lantbrukslitteratur. Intressant för alla som vill veta mer om vår agrarhistoria!
Inbjudan (pdf)                                                                                                                                                       © websolution